FMP 721-0804
Price: $0.15
SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD) FMP 721-0804 Replacement Parts Franklin
  (Enlarge)  

SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD) FMP 721-0804 Replacement Parts Franklin

FMP 721-0804
SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD) FMP 721-0804 Replacement Parts Franklin
Commercial & Food Service Replacement Parts
Product ID: 721-0804
Product Name: SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD)
Sold as 1 Unit
FMP More Information
Franklin Machine More Information on Product ID: 721-0804
FMP 721-0804
UPC 7210804
FMP 721-0804
List Price: $0.20
Price: $0.15
Quantity:

SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD) FMP 721-0804 Replacement Parts Franklin

SCREW (8-32 THD X 1/4"L,SLTTD) FMP 721-0804 Replacement Parts Franklin

FMP 721-0804